Pravidlá
PREAMBULA
ATAtennis je okruh tenisových turnajov organizovaných pre amatérskych hráčov. Cieľom okruhu je sprostredkovať amatérskym tenistom možnosti porovnania výkonnosti na základe rebríčkov, ktoré zahŕňajú výsledky turnajov prihlásených do okruhu ATAtennis a hraných podľa týchto pravidiel.

Pre širšie medzinárodné hodnotenie sú turnaje okruhu ATAtennis otvorené pre hráčov zo Slovenska ako i iných krajín.§1 Hrací poriadok

Hrací poriadok predstavuje súbor základných pravidiel pre organizáciu turnajov ako i celého okruhu ATAtennis (ďalej len "okruh").

Hrací poriadok je záväzný pre všetkých organizátorov turnajov zaradených do okruhu.§2 Tenisový okruh turnajov

Okruh ATAtennis pozostáva z turnajov v dvojhre, štvorhre, turnajov dvojíc a družstiev.


(1) Organizácia okruhu

(1.1) Činnosť okruhu organizuje a v celom rozsahu zabezpečuje občianske združenie ATAtennis cez svoj výkonný výbor (ďalej len "výbor").

(1.2) Výkonný výbor združenia je súčasne výkonným výborom okruhu.

(1.3) V otázkach neupravených týmito pravidlami rozhoduje výbor väčšinou hlasov všetkých svojich členov.

(2) Účasť na okruhu

Turnajov okruhu ATAtennis sa môže zúčastniť každý amatérsky hráč, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:


(2.1) Do 18.roku veku nebol registrovaný ako výkonnostný hráč

(2.2) Hráči, ktorí na základe svojej výkonnosti dostali povolenie hrať od výkonného výboru

(2.3) Prihlási sa na turnaj v lehote stanovenej organizátorom

(2.4) Platí riadne a včas štartovné poplatky za účasť.

§3 Turnaje

(1) Kategórie turnajov

Turnaje okruhu sú rozdelené do týchto kategórií:

(1.1) Grandslamové turnaje

4 hlavné turnaje okruhu. Každý z týchto turnajov sa hrá spravidla na inom type povrchu. Turnaje, kde hráč získa 1000 bodov za víťazstvo.


(1.2) Turnaje A kategórie: Special Ones

Patria sem dva špeciálne turnaje, ktoré sa hrajú v obľubených areáloch. Jedná sa o Senica Open a Ratufa Trophy. Turnaje kde víťaz získa 500 bodov.

(1.3) Turnaje A kategórie: ATA séria

Patria sem všetky bežné turnaje okruhu. Na týchto turnajoch získa víťaz 350 bodov.


(1.4) Turnaje B kategórie: Challenger Specials

Sem patria turnaje LMJ Trophy, Senica Open, Lawn Tennis Challenge a Draždiak Cup. Tieto podujatia sú určené pre hráčov s nižším ratingom t.j. tohto turnaja sa nesmú zúčastniť hráči top15 aktuálneho ATArankingu. Víťaz tohto turnaja získa 200 bodov.


(1.5) Turnaje B kategórie: Challengers

Sem patria všetky ostatné turnaje určené pre hráčov s nižším ratingom t.j. tohto turnaja sa nesmú zúčastniť hráči top15 aktuálneho ATArankingu. Víťaz tohto podujatia získa 150 bodov.


Organizátor si vyhradzuje dve divoké karty na ktorýkoľvek challengerový turnaj, avšak nie z top15 aktuálneho rebríčka!!

(2) Hracie systémy

(2.1) Komplet systém

Hrá sa systémom "pavúka" s tým, že všetci porazení hráči pokračujú v turnaji. Hrá sa o konečné umiestnenie na každom mieste.

(2.2) Prince systém

Hrá sa systémom "pavúka" s tým, že 2.kolo hrajú všetci hráči. Hráč, ktorý prehrá svoj druhý zápas v poradí, ďalej v turnaji nepokračuje.

(2.3) Kombi systém

Hrá sa systémom "pavúka" s tým, že oproti systému komplet sa nehrajú všetky zápasy o umiestnenie.


(2.4) Skupinový systém

Hrá sa systémom "skupiny a pavúk". To je v prípade,že sa na turnaj prihlási málo hráčov.

(3) Lopty

(3.1) Antukové turnaje

Všetky antukové turnaje sa budú hrať s loptami Dunlop Fort All Court.

(3.2) Halové turnaje

Všetky halové turnaje sa budú hrať s loptami Wilson US Open a Dunlop ATP.

(3.3) Trávnaté turnaje

Na všetky turnaje v Kopčanoch sa použijú špeciálne lopty Slazenger, ktoré sú určené na trávu.


(4) BodovanieDodatky k bodovaniu:
Ten kto postúpi do druhého kola bez boja a v ňom prehrá tak je považovaný ako porazený hráč v prvom kole. To isté pravidlo platí aj pre nasadeného hráča, ktorý prehrá vo svojom prvom kole a bol nasadený do druhého kola. Obaja takýto hráči pokračujú v úteche a ak nie dostanú body za prehru v prvom kole!!!


(5) Členské klubu ATA

Každý účastník,ktorý sa chce stať členom klubu a zároveň využívať výhody klubu je povinný zaplatiť ročné členské 15,- na špeciálny klubový účet SK1111000000002945015075 a do poznámky treba uviesť: členské rok 2022. Po následnom spracovaní poplatku má člen nárok využívať zľavnené štartovné ako aj možnosť štartovať na výročných podujatiach.


- výkonný výbor –

Bratislava, 19.12.2018

Hlavný sponzor okruhu

ďalšie videá »

Head to head


ATA Rebríček TOP 25
Fotky z turnajov
© ATAtennis o nás | pravidlá | zmluvy | kontakt